Over Chemie in het douane laboratorium

Chemie in het douane laboratorium

Avondlezing door dr. Micha Slegt (Dutch Customs Laboratory) georganiseerd door de Chemische Kring Zwolle.

Samenvatting
De douane controleert de in-, uit- en doorvoer van goederen. De douane zorgt voor de heffing en inning van de binnenlandse accijnzen en de Europese invoerrechten. De douane controleert ook of de goederen voldoen aan eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu (afgekort als VGEM). Vanwege de VGEM-taken voert de douane een groot aantal controlerende, signalerende en opsporingstaken uit in opdracht van verschillende ministeries. De wijze waarop de toepasselijke wetgeving is opgesteld maakt dat de douane de aard en samenstelling van goederen wil kennen. Een monsteronderzoek door het douanelaboratorium kan een onderdeel vormen van de verificatie van aangiftes en van controles.

Het douanelaboratorium is een nationaal opererend onderdeel van de douane. Bij het douanelaboratorium werken ca. 70 mensen. Het laboratorium behandelt per jaar zo’n 15.000 monsteronderzoeken, enkele honderden schriftelijke onderzoeken en verleent analytische en technische ondersteuning op locatie. Het douanelaboratorium bezit een ISO 17025 accreditatie voor het grootste deel van haar analytische verrichtingen. Binnen de douane verzorgt het douanelaboratorium onderwijs in natuurwetenschappelijke vakken in relatie tot de wetgeving. Namens de douane participeert het laboratorium in nationale en Europese onderzoeksprojecten.

Voor deze presentatie zal ik putten uit een verscheidenheid aan monsteronderzoeken om een praktisch beeld te schetsen van het werk dat dag in dag uit door het douanelaboratorium wordt verricht. Verder zal aandacht worden besteed aan enkele lopende onderzoeksprojecten.

Uit ervaring blijkt dat tijdens de presentatie vragen en meningen opkomen die zich goed lenen voor een korte uitweiding of discussie achteraf. In deze presentatie is nadrukkelijk ruimte voor inbreng vanuit het publiek.

Curriculum vitae:
Micha Slegt is geboren in Spijkenisse op 10 mei 1973. Tijdens het volbrengen van zijn middelbare schoolopleiding droomde hij van een carrière in het chemisch onderzoek.

In juni 1996 rondde hij zijn studie organische chemie aan het Hoger Laboratorium Onderwijs te Delft af. In het kader van zijn afstudeerstage verrichtte hij polymeer chemisch onderzoek bij DSM Research onder leiding van dr. K. J. G. Janssen. Na zijn afstuderen bleef hij werken binnen hetzelfde onderzoeksveld maar nu onder leiding van dr. ir. H. Dikland.

In februari 1998 ging hij werken binnen de R&D afdeling van AKZO NOBEL-Diosynth. Zijn onderzoek onder leiding van P. Kirchholtes concentreerde zich op organische synthese voor productie doeleinden. Later onder leiding van dr. M. van Loo is met eenzelfde doel onderzoek verricht met behulp van geautomatiseerde en parallelle synthese.

In het begin van 2001 werd hij als a.i.o. onderdeel van de BIOSYN groep aan de Universiteit Leiden. Aanvankelijk onder supervisie van prof. dr. J. H. van Boom en later onder supervisie van prof. dr. H. S. Overkleeft en prof. dr. G. A. van der Marel, startte hij zijn promotieonderzoek in de organische fotochemie onder begeleiding van dr. G. Lodder. In mei 2006 is dit onderzoek afgerond met een promotie. Van het promotieonderzoek zijn naast het “boekje” drie artikelen verschenen.

Sinds november 2005 is hij werkzaam bij het douanelaboratorium in Amsterdam. Zijn eerste taakveld waren de analyses aan polymeren, papier, inkt en verf. Later kwamen daar analyses en schriftelijk onderzoek ten behoeve van intellectuele eigendomsrechten en strategische goederen bij. Op dit ogenblik coördineert hij advies en onderzoek voor de detectiemiddelen die de douane gebruikt.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Nadere informatie over de lezingen kunt u aanvragen via het CKZ emailadres: ckzsecretariaat@gmail.com.