Chemische Kring Zwolle

Beste leden,

Enige tijd geleden hebben wij uw mening gevraagd over het voortzetten van onze lezingen in coronatijd. Bijna 60% van de leden heeft op deze enquête gereageerd. Dank u wel voor uw respons. Daaruit blijkt dat 63% voorstander is van het proberen van online lezingen. Wij gaan de komende tijd ons best doen dit te realiseren. Zodra hier meer over bekend is zullen wij u op de hoogte brengen. Maar natuurlijk hopen we bovenal dat we elkaar weer snel live kunnen ontmoeten!

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van de Chemische Kring Zwolle,
Jenneke Pandelaar.

Secretariaat

Drs. J.P.M. (Jenneke) Pandelaar
Vliet 43
8032 AR  Zwolle
tel: 06-20 622 772
e-mail: ckzsecretariaat@gmail.com