Over Newton’s wetenschap en religie. Zijn relatie met de alchemie.

Newton’s wetenschap en religie. Zijn relatie met de alchemie.

Avondlezing door prof.dr. H.F. Cohen (Universiteit Utrecht)  georganiseerd door de Chemische Kring Zwolle.

Samenvatting
Vandaag de dag kennen we Isaac Newton vooral, en terecht, als de ontdekker van de universele gravitatie, de kleurschifting en de differentiaal- en integraalrekening. Dat neemt niet weg dat wie Newton’s lange loopbaan in haar geheel overziet en die dan indeelt naar de hoeveelheid tijd die hij blijkt te hebben besteed aan de diverse onderwerpen die hem zoal bezig hielden, dan meteen ziet dat de dynamica, optica en wiskunde het ernstig af moeten leggen in vergelijking met de theologie en de alchemie. Met andere woorden, je kunt hem zonder veel overdrijving een theoloog en een alchemist noemen die zich af en toe ook wel eens een tijdje wou vastbijten in die natuur- en in die wiskunde.

Is dit nu een constatering waar een historicus wel aardigheid in kan hebben maar waar het dankbare nageslacht verder niets mee te maken heeft? Of was er een ‘hele’ Newton, en kunnen we de wording van zijn voor ons zo belangrijke werk pas goed begrijpen als we die ‘hele’ Newton in het vizier proberen te nemen? Dit zijn de vragen die prof .Cohen in zijn lezing zal proberen te beantwoorden.

Curriculum vitae: 
H.F. (‘Floris’) Cohen studeerde geschiedenis in Leiden (met een bijvak geschiedenis van de natuurwetenschap bij prof. Hooykaas te Utrecht). Hij was achtereenvolgens werkzaam als wetenschappelijk medewerker van wat nu het Museum Boerhaave heet, als gewoon hoogleraar aan de Universiteit Twente en als bijzonder hoogleraar (inmiddels met emeritaat) aan de Universiteit Utrecht. Hij is de auteur van vijf Nederlandstalige en drie Engelstalige boeken. De titels die voor het onderwerp van zijn lezing het meest ter zake doen zijn:

  • De herschepping van de wereld. Het ontstaan van de moderne natuurwetenschap verklaard. Amsterdam: Bert Bakker (Prometheus), 2007. 299 p.
  • Isaac Newton en het ware weten. Amsterdam: Bert Bakker (Prometheus): 2010. 267 p.
  • Het knagende weten. Amsterdam: Bert Bakker (Prometheus), 2016. 453 p.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Nadere informatie over de lezingen kunt u aanvragen via het CKZ emailadres: ckzsecretariaat@gmail.com.