Over Chemische spoken in uw eten

Chemische spoken in uw eten

CKZ-Stephany-2.jpg

Avondlezing door prof.dr. R.W. Stephany georganiseerd door de Chemische Kring Zwolle.

Samenvatting
De lezing zal gaan over minieme sporen van chemische "spoken" ( zijnde natuurlijke of niet-natuurlijke residuen van stoffen ) in de voeding.
Hiertoe wordt verhaald over duplikaat 24-uurs voedingonderzoek, de verzameling en bemonstering van de 24-uursvoeding, en vervolgens over de resultaten van enige onderzochte stoffen zoals N-nitrosaminen en hormonale groeibevorderaars bij slachtdieren.
Het geheel wordt afgesloten met een risico inschatting voor de gezondheid van de mens.

Curriculum vitae Prof. Dr. Rainer Walter STEPHANY

Geboren 1941 te Saarbrücken (Duitsland)

Academische loopbaan
1960 - 1967 Studie scheikunde, natuurkunde en biologie aan de Universiteit Utrecht
1967 - 1973 Promotieonderzoek fysisch-organische chemie met proefschrift
´Isocyanides and some of their metal complexes. A spectroscopic study´
1999 - 2006 Benoeming tot gewoon hoogleraar in deeltijd aan de UU Faculteit der Diergeneeskunde met als leerstoel: ´Residuen van diergeneesmiddelen in voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong´
2001 Oratie ´Het residu in de veilige voeding: Ontspoorde sporen op het spoor´

Verdere loopbaan
1972 - 2006 Diverse onderzoeks- en managementfuncties bij het Rijksinstituut voor Volkgezondheid en Milieu (RIVM) te Bilthoven met als kern-expertise wettelijk en forensisch residu-onderzoek gerelateerd aan voedingsmiddelen hoofdzakelijk van dierlijke oorsprong.
1987 - 1989 Een van de twee grondleggers van de vier Europese Unie Communautaire Referentielaboratoria voor residu-onderzoek (CRL).
1991 - 2006 Directeur van het CRL bij het RIVM te Bilthoven.
Daarnaast internationale adviseurschappen zoals bij de Europese Commissie, de Wereld Gezondheidsorganisatie, de Wereld Voedselorganisatie, het Internationale Olympisch Comité; en de World Anti-Doping Agency. Dit laatste o.a. als Independent Observer bij de Olympische Spelen in 2004 te Athene.

Onderscheidingen
1964 Unilever Chemie Prijs
2004 EuroResidue Lifetime Achievement Award
2006 RIVM Jenner Plaquette voor bijzondere internationale verdiensten

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Graag vooraf bericht als u verwacht te komen.
Stuur daartoe een mail naar chemdorpjwj@hotmail.com