Over Chemische veroudering van fotografische kunst

Chemische veroudering van fotografische kunst

In verband met Covid-19 worden de lezingen tot nader order online gegeven middels het programma Microsoft Teams.

Avondlezing door drs. C.W.L. Jespers en dr. E.B. Reijers georganiseerd door de Chemische Kring Zwolle.

Chemische veroudering van fotografische kunst

Samenvatting
Fotografische kunstwerken zijn kunstwerken waarin een foto is gecombineerd met een ander medium, zoals hout, linnen, metaal of verf. Deze fotokunstwerken kunnen als gevolg van chemische reacties degraderen. Kunstwerken kunnen zo hun waarde verliezen en als ongeschikt worden verklaard om nog te worden tentoongesteld. Het NWO (Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) heeft daarom een onderzoek laten uitvoeren om een beter zicht te krijgen op de beschadigingen van de kunstwerken en daarmee een betere handleiding te creëren voor het behouden van dit type kunstwerken. In onze onderzoeken zijn we ingegaan op twee soorten veroudering van in het specifiek beschilderde foto's: efflorescence (witte vlekjes die op het oppervlak van de foto verschijnen) en discoloration (het veranderen van de kleuren van een foto). Deze verschijnselen op een chemisch wetenschappelijke manier verklaren bleek een flinke klus. Echter leverde het, naast de meest kleurrijke zuurkasten van de Universiteit Utrecht, wel een aantal verklaringen voor deze verschijnselen. Voor ons beiden was het een interessante reis langs onder andere depots van het Kröller-Müller Museum en de lakenhal (leiden), curatoren in het Stedelijk Museum en gebruik van de supercomputer om deze combinatie van kunst en scheikunde vorm te kunnen geven en de reactiemechanismen te ontraadselen die deze veroudering kunnen verklaren. Op deze manier hopen we een bijdrage te hebben geleverd om dit soort typen kunstwerken beter te kunnen beschermen voor de toekomst.

Curriculum Vitae:

CKZ-JespersCecilia Jespers (1991, Heerlen) studeerde scheikunde aan de Universiteit Utrecht, waar ze haar masteronderzoek volgde bij de groep Organische Chemie en Katalyse onder Prof. Leo Jenneskens. Na haar studie verhuisde ze naar Zwolle, en heeft ze voor haar huidige werk twee jaar bij Valspar (De Beer lakfabrieke) gewerkt als associate chemist mixing colors. Ze werkt sinds januari 2019 als associate scientist op de syntheseafdelijk bij AOC Resins (voormalig DSM composite resins).

CKZ-ReijersBas Reijers studeerde in 2012 af als organisch chemicus aan de Universiteit Utrecht. In januari 2017 promoveerde hij onder prof. Leo Jenneskens met een proefschrift getiteld “How to preserve photographic artworks for the future”. In dit onderzoek wordt beschreven hoe verschillende materialen in moderne samengestelde kunstwerken elkaar kunnen beïnvloeden, wat de implicaties hiervan zijn voor het behoud van deze kunstwerken en welke maatregelen genomen kunnen worden om conservering te bevorderen. Sinds 2019 werkt hij als analytisch chemicus bij Ceradis BV in Wageningen.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Nadere informatie over de lezingen kunt u aanvragen via het CKZ emailadres: ckzsecretariaat@gmail.com.

Prijzen

Deelname aan deze lezing is kosteloos. U kunt thuis vanuit uw comfortabele stoel onder het genot van een kopje thee of koffie de lezingen volgen via het programma Microsoft Teams. Daardoor is het mogelijk om tijdens de lezing ook vragen te stellen en te discussiëren.

Meldt u aan en krijg de link om aan deze lezing deel te nemen.

Download hier de Teams-handleiding.

Bent u geen lid van de CKZ maar wel geïnteresseerd, vermeld dan achter uw naam uw e-mailadres. Wij sturen u dan toekomstige convocaties toe. Heeft u al een paar lezingen bijgewoond en wilt u lid worden, stuur dan een e-mail naar Jenneke Pandelaar ckzsecretariaat@gmail.com. Zij stuurt u alle benodigde informatie. De contributie bedraagt slechts €15/jaar bij automatische overboeking.