Over Covid-19. Terug naar normaal: een stekelige kwestie van lange adem

Covid-19. Terug naar normaal: een stekelige kwestie van lange adem

In verband met Covid-19 worden de lezingen tot nader order online gegeven middels het programma Microsoft Teams.

Avondlezing door dr. S.B. Debast georganiseerd door de Chemische Kring Zwolle.

Covid-19. Terug naar normaal: een stekelige kwestie van lange adem

Samenvatting
Op het moment dat in december 2019 de eerste berichten verschenen van een uitbraak van een nieuw coronavirus in de Chinese stad Wuhan, kon niemand bevroeden dat dit uiteindelijk zou leiden tot een pandemie van ongekende omvang. Verspreiding van het virus naar Europa was eind januari 2020 aanleiding tot het formeren van een landelijk Outbreak Management Team (OMT) om het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te adviseren. Er was immers sprake van een nieuw virus, nog veel onduidelijk over het ziektebeeld, geen beschikbare routinematige diagnostiek, en bestaande richtlijnen en draaiboeken boden mede daarom te weinig houvast. Diezelfde maand nog werden de eerste maatregelen genomen en werd de door het nieuwe coronavirus, SARS-CoV-2, veroorzaakte infectie aangemerkt in groep A onder de Wet Publieke Gezondheid en daarom meldingsplichtig. Wat daarna volgde was een periode van onzekerheid, waarin stap voor stap en onder grote tijdsdruk wereldwijd meer kennis over het coronavirus vergaard werd en het ziektebeeld, de diagnostiek, behandeling en maatregelen ter preventie & bestrijding ervan, steeds duidelijker werden. Preventieve maatregelen en het beschikbaar komen van vaccinatie tegen Covid-19 zijn cruciale factoren in de strijd tegen het virus. In deze lezing wordt een korte weergave van de huidige kennis en van de enerverende tocht “terug naar normaal” gegeven. Waar staan we momenteel en wat kunnen we nog verwachten?

Curriculum Vitae:
CKZ-DebastSylvia Debast (1966) studeerde Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht, gevolgd door de specialisatie tot arts-microbioloog in het UMC Radboud te Nijmegen. Na afronding van haar specialisatie werkte zij in het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk en het Meander MC in Amersfoort. Haar bijzondere interessegebieden zijn virologie, infectiepreventie en openbare gezondheidszorg infectieziekten. Naast haar reguliere zorgtaken als arts-microbioloog spelen ook onderzoek en onderwijs een belangrijke rol in haar dagelijks werk. In 2005 ontdekte zij de eerste Nederlandse ziekenhuisuitbraak van een buitengewoon ziekmakende variant van een darmbacterie (Clostridium difficile). Een bacterie die, zo weten we nu, wereldwijd tot uitbraken in zorginstellingen kan leiden, maar ook bij dieren infecties kan geven. Haar bijzondere interesse voor infectiepreventie en uitbraakcontrole van infectieziekten is toen gewekt. In 2012 beëindigde zij haar werkzaamheden in het Meander MC om in 2014 haar promotieonderzoek op dit gebied onder Prof. Dr. Ed Kuijper van het LUMC af te kunnen ronden. Parallel aan haar promotieonderzoek werkte zij als arts-microbioloog en plaatsvervangend opleider in de Medische Microbiologie in het Radboudumc. Sinds 2014 is zij werkzaam als arts-microbioloog en hoofd van het laboratorium Medische Microbiologie en Infectieziekten in Isala Zwolle. Naast haar werkzaamheden als arts-microbioloog is zij actief in diverse werkgroepen en commissies binnen en buiten het ziekenhuis. Sinds aanvang van de Covid-19 pandemie maakt zij onderdeel uit van het Crisis Beleid Team Isala, is zij lid van de Werkgroep Covid-19 vaccinatie Isala en is zij als deskundige betrokken bij het landelijke OMT (RIVM). Verder is zij voorzitter van de Infectiepreventie Commissie Isala, voorzitter van de Werkgroep Antimicrobiële Therapie Isala, Lid van het Regionaal Coördinatie Team ABR Zorgnetwerk Euregio-Zwolle, Lid van het Operationeel Medisch Inhoudelijk Ketenoverleg, Lid van de landelijke Werkgroep Hygiëne en Infectiepreventie van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie, betrokken bij het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) en heeft zij nog diverse andere zorggerelateerde en bestuurlijke functies.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Nadere informatie over de lezingen kunt u aanvragen via het CKZ emailadres: ckzsecretariaat@gmail.com.

Prijzen

Deelname aan deze lezing is kosteloos. U kunt thuis vanuit uw comfortabele stoel onder het genot van een kopje thee of koffie de lezingen volgen via het programma Microsoft Teams. Daardoor is het mogelijk om tijdens de lezing ook vragen te stellen en te discussiëren.

Meldt u aan en krijg de link om aan deze lezing deel te nemen.

Download hier de Teams-handleiding.

Bent u geen lid van de CKZ maar wel geïnteresseerd, vermeld dan achter uw naam uw e-mailadres. Wij sturen u dan toekomstige convocaties toe. Heeft u al een paar lezingen bijgewoond en wilt u lid worden, stuur dan een e-mail naar Jenneke Pandelaar ckzsecretariaat@gmail.com. Zij stuurt u alle benodigde informatie. De contributie bedraagt slechts €15/jaar bij automatische overboeking.