Over Scheikunde, hoe leer je dat eigenlijk?

Scheikunde, hoe leer je dat eigenlijk?

In verband met Covid-19 worden de lezingen tot nader order online gegeven middels het programma Microsoft Teams.

Avondlezing door Erik Meij MSc. georganiseerd door de Chemische Kring Zwolle.

Scheikunde, hoe leer je dat eigenlijk?

Samenvatting
Bij de overdracht van mijn voorzitterschap van de CKZ heb ik de eer u een verhaal te mogen vertellen over mijn onderzoek. Het leek mij aardig eens te bekijken hoe u de inhoud van een chemische lezing al dan niet “begrijpt” en daar vanuit mijn onderzoek iets over te vertellen.

Wanneer u als toehoorder van de CKZ een lezing bijwoont, heeft u bij het zien van de titel in een flits al vastgesteld of het onderwerp u aanspreekt en of het aansluit bij uw bestaande kennis of ver van u bed ligt. De beslissing die daarop volgt of u wel of niet gaat luisteren is een andere maar dat eerste moment is interessant omdat daar de verbinding wordt gemaakt met wat u ooit leerde over ons mooie vak.

Hoe dat ‘leren’ verloopt, is een onderwerp van discussie en onderzoek van de afgelopen eeuw. Verschillende modellen en theorieën en stromingen hebben elkaar opgevolgd en daarachteraan ontwikkelde zich het onderwijs. Grote kans de manier waarop u scheikunde leerde volledig verschilt van de aanpak van heden ten dage. De vraag die ik op wil werpen is of men vijftig of vijfentwintig jaar geleden nou beter scheikunde kreeg aangeleerd dan nu. Ik doe dat aan de hand van praktische voorbeelden die eenieder bij zichzelf kan oproepen en op kan reflecteren. Het verhaal zal ik opfleuren met opmerkelijke uitspraken, gebeurtenissen en anekdotes.

Curriculum Vitae:
CKZ-MeijIk was al verliefd op scheikunde op de havo en ging dus de toenmalige HLO doen op de Haagse Analistenschool (die bij mijn afstuderen prompt werd opgeheven). Aansluitend studeerde ik nog scheikunde in Utrecht en was aan het werk bij DSM Resins in Zwolle waar ik 15 jaar polymeer-chemisch onderzoek deed. In mijn vrije tijd haalde ik nog een onderwijsbevoegdheid omdat ik wist dat ik vroeg of laat de overstap zou maken. Die maakte ik in 2002 en vanaf die dag ben ik echt op mijn plek op de lerarenopleiding van de hogeschool Windesheim. Mijn oude liefde voor scheikunde combineer ik hier met mijn nieuwsgierigheid naar leren. Daarom deed ik in 2014 nog een master onderwijskunde waaruit een onderzoek rolde dat zich heeft voortgezet in een promotietraject. Mijn onderzoek focust op de vraag wat aankomende en zittende docenten nou eigenlijk weten van leren, wellicht onbewust, en hoe dat hun dagelijkse didactische beslissingen beïnvloedt. Mijn eerste publicatie daarover vindt u op How and why learning theories are taught in current Dutch teacher education programs. Identifying a gap between paradigm and reality in teacher education - ScienceDirect

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Nadere informatie over de lezingen kunt u aanvragen via het CKZ emailadres: ckzsecretariaat@gmail.com.

Prijzen

Deelname aan deze lezing is kosteloos. U kunt thuis vanuit uw comfortabele stoel onder het genot van een kopje thee of koffie de lezingen volgen via het programma Microsoft Teams. Daardoor is het mogelijk om tijdens de lezing ook vragen te stellen en te discussiëren.

Meldt u aan en krijg de link om aan deze lezing deel te nemen.

Download hier de Teams-handleiding.

Bent u geen lid van de CKZ maar wel geïnteresseerd, vermeld dan achter uw naam uw e-mailadres. Wij sturen u dan toekomstige convocaties toe. Heeft u al een paar lezingen bijgewoond en wilt u lid worden, stuur dan een e-mail naar Jenneke Pandelaar ckzsecretariaat@gmail.com. Zij stuurt u alle benodigde informatie. De contributie bedraagt slechts €15/jaar bij automatische overboeking.