Over Flexibele organische zonnecellen

Flexibele organische zonnecellen

In verband met Covid-19 worden de lezingen tot nader order online gegeven middels het programma Microsoft Teams.

Avondlezing door prof.dr.ir. R.A.J. Janssen georganiseerd door de Chemische Kring Zwolle.

Flexibele organische zonnecellen

Samenvatting
De conversie van zonlicht in elektrische energie met behulp van organische moleculaire halfgeleiders heeft analogieën met de natuurlijke fotosynthese, maar geeft een aanzienlijk hoger rendement en vormt daarmee een mogelijke bron van energie voor de toekomst. De recente toename van het rendement van organische zonnecellen tot 13% is mogelijk geworden door het ontwerpen van nieuwe moleculaire materialen. Deze cellen benutten een aanzienlijk deel van het zonlichtspectrum en kunnen zonlicht met minder energieverlies omzetten in elektriciteit. Met hybride materialen zijn zelfs rendementen boven 20% mogelijk geworden. De lezing geeft een inzicht in de werking van deze nieuwe typen zonnecellen en een indruk van de uitdagingen die er liggen voor de toekomst. Zo is een verdere toename van het rendement mogelijk door het stapelen van cellen die, ieder afzonderlijk, verschillende spectrale delen van zonlicht efficiënt omzetten. 

Curriculum Vitae:
René Janssen is hoogleraar Moleculaire Materialen en Nanosystemen aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), werkzaam in de faculteiten Technische Natuurkunde en Scheikundige Technologie. Hij promoveerde in 1987 aan de TU/e op het gebied van elektronenspinresonantie en kwantumchemische berekeningen aan organische radicalen. In 1993 en 1994 werkte hij in de groep van Alan Heeger (Nobellaureaat in 2000) aan de Universiteit van Californië in Santa Barbara aan de foto-fysische eigenschappen van polymere halfgeleiders. Zijn onderzoek is gericht op de elektro-optische eigenschappen moleculaire, polymere en hybride halfgeleiders. Het ontwerp en de synthese van nieuwe materialen wordt gecombineerd met optische spectroscopie, elektrochemie, en morfologische karakterisering en met het maken, bestuderen, en modelleren van functionele toepassingen. Voor zijn werk ontving hij in 2010 de KIVI Speurwerkprijs en in 2015 de NWO Spinozapremie. Hij is editor van het wetenschappelijke tijdschrift Organic Electronics.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Nadere informatie over de lezingen kunt u aanvragen via het CKZ emailadres: ckzsecretariaat@gmail.com.

Prijzen

Deelname aan deze lezing is kosteloos. U kunt thuis vanuit uw comfortabele stoel onder het genot van een kopje thee of koffie de lezingen volgen via het programma Microsoft Teams. Daardoor is het mogelijk om tijdens de lezing ook vragen te stellen en te discussiëren.

Meldt u aan en krijg de link om aan deze lezing deel te nemen.

Download hier de Teams-handleiding.

Bent u geen lid van de CKZ maar wel geïnteresseerd, vermeld dan achter uw naam uw e-mailadres. Wij sturen u dan toekomstige convocaties toe. Heeft u al een paar lezingen bijgewoond en wilt u lid worden, stuur dan een e-mail naar Jenneke Pandelaar ckzsecretariaat@gmail.com. Zij stuurt u alle benodigde informatie. De contributie bedraagt slechts €15/jaar bij automatische overboeking.