Over Voeding, geneesmiddelen en vergif: chemie of geloof?

Voeding, geneesmiddelen en vergif: chemie of geloof?

Avondlezing door prof.dr. Aalt Bast georganiseerd door de Chemische Kring Zwolle.

Voeding, geneesmiddelen en vergif: chemie of geloof?

Samenvatting
De prehistorische mens maakte proefondervindelijk ongetwijfeld onderscheid tussen voeding en vergif. Dat was nodig om te overleven. De moderne mens heeft dat verschil uitvergroot en stoffen in verschillende categorieën ondergebracht. In deze lezing zal worden nagegaan of het verschil tussen voeding, geneesmiddel en vergif, chemisch wel zo groot is. Het lijkt wel zo te zijn dat we de verschillen tussen deze categorieën louter in meningen of in bijgeloof vinden. Het wordt pas echt spannend als blijkt dat sommige van die bijgelovige opvattingen ook in de wetenschap doordringen. Of moeten we ons veel meer realiseren dat voeding een geneesmiddel kan zijn en dat een geneesmiddel een vergif is? De waarneming dat toxische eigenschappen van de voeding juist gezondheid bevorderend kunnen zijn verhit de discussie. We maken de balans op.

Curriculum Vitae
CKZ-BastAalt Bast (1953) studeerde scheikunde aan de VU in Amsterdam. Hij deed zijn promotie onderzoek aan het enzym cytochroom P450 in Rotterdam (Geneeskunde) en Utrecht (Farmacie) en rondde deze af in 1981. Aansluitend werkte hij in Utrecht (Farmacie) en kreeg vier jaar later een aanstelling aan de VU (Farmacochemie) waar hij hoogleraar ‘Moleculaire Farmacologie’ werd. In 1998 werd hij aangesteld als hoogleraar ‘Human Toxicology’ aan de Universiteit van Maastricht. De laatste drie jaar voor zijn emeritaat was hij Dean van de Campus Venlo, een satellietvestiging van de Universiteit Maastricht.

Hij is (mede-)auteur van 700 publicaties en boekhoofdstukken en heeft tot nu toe 59 promotie onderzoeken mogen begeleiden op het terrein van de farmacologie, toxicologie en voeding.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Nadere informatie over de lezingen kunt u aanvragen via het CKZ emailadres: ckzsecretariaat@gmail.com.

Prijzen

Bent u geen lid van de CKZ maar wel geïnteresseerd, stuur dan een e-mail naar Jenneke Pandelaar (ckzsecretariaat@gmail.com). Wij sturen u dan toekomstige convocaties toe. Heeft u al een paar lezingen bijgewoond en wilt u lid worden? Neem dan ook contact op met Jenneke Pandelaar. Zij stuurt u alle benodigde informatie. De contributie bedraagt slechts €15/jaar bij automatische overboeking.