Over Complexiteit van eiwittransitie

Complexiteit van eiwittransitie

Avondlezing door dr. Martina Sura georganiseerd door de Chemische Kring Zwolle. Na de lezing is er gelegenheid om samen een drankje te nuttigen en op het afgelopen CKZ jaar te reflecteren.

Complexiteit van eiwittransitie

Samenvatting
Met een groeiende wereldbevolking zal de vraag naar voedsel, en de eiwitten daarin, toenemen. Het grootste deel van de eiwitten die we consumeren, bestaat momenteel uit dierlijke eiwitten. Van de eiwitconsumptie in Nederland is 39% van plantaardige en 61% van dierlijke oorsprong. Over het algemeen hebben dierlijke een grotere ecologische voetafdruk dan plantaardige voedingsmiddelen; ook wanneer dit in kg geproduceerd eiwit wordt uitgedrukt. Verschuiving in eiwitbronnen, transitie naar duurzaam geproduceerde eiwitten, en vermindering van voedselverspilling is één strategie om de impact van de voedingsmiddelenindustrie op het klimaat te beperken.

Met eiwittransitie wordt de verschuiving van de consumptie van traditionele dierlijke eiwitten naar meer plantaardige en alternatieve eiwitten zoals insecten, algen en microben, bedoeld. De eiwittransitie biedt ook kansen voor een verschuiving naar duurzame dierlijke en plantaardige eiwitproducties die minder belastend zijn voor het milieu. Eiwittransitie is echter niet een simpele vervanging van dierlijke eiwitten door plantaardige en alternatieve eiwitten. Dierlijke eiwitten en ook alternatieve eiwitten, zoals microbiële eiwitten, hebben meestal een hoge verteerbaarheid en betere samenstelling van aminozuren. Daarentegen missen eiwitten van een plantaardige bron enkele essentiële aminozuren, en wordt hun biobeschikbaarheid voor het lichaam beïnvloed door anti-nutritionele factoren van planten.

De eiwittransitie is een complex proces, waarbij het ook voor de voedingsmiddelenindustrie uitdagend is om de balans in verwerking van voedselproducten vinden. Eiwittransitie vereist een systeemverandering, waarbij de eiwittransitie niet als doel wordt gezien maar als een middel om een balans tussen klimaat, milieu en humane gezondheid te vinden. 

Curriculum Vitae
GCK-SuraMartina Sura is in november 2022 als lector Eiwittransitie bij de Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) in het Friese Leeuwarden gestart. De geboren Tsjechische volgde haar opleidingen, master en PhD in microbiologie aan de Universiteit voor Scheikunde en Technologie te Praag. Na haar promotie heeft ze eerst als assistant professor aan dezelfde universiteit gewerkt voordat zij in 2014 in Leeuwarden aan de slag ging als docent-onderzoeker en senior onderzoeker bij de opleiding Biotechnologie. Haar expertise in microbiële ecologie en moleculaire biologie maakte haar bewust van de connectie tussen bodem, planten, voedsel en mens, en de cruciale rol van micro-organismen hierin. Als lector Eiwittransitie is haar missie het vertalen van bestaande kennis en het vergaren van nieuwe kennis van het microbioom om deze in te zetten voor een eiwitproductie en -consumptie die in balans is met de natuur én onze gezondheid. Daarnaast richt ze zich op de toepassing van micro-organismen als hoogwaardige eiwitbron voor humane consumptie en de ontwikkeling van hybride voedsel.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Nadere informatie over de lezingen kunt u aanvragen via het CKZ emailadres: ckzsecretariaat@gmail.com.

Prijzen

Bent u geen lid van de CKZ maar wel geïnteresseerd, stuur dan een e-mail naar Jenneke Pandelaar (ckzsecretariaat@gmail.com). Wij sturen u dan toekomstige convocaties toe. Heeft u al een paar lezingen bijgewoond en wilt u lid worden? Neem dan ook contact op met Jenneke Pandelaar. Zij stuurt u alle benodigde informatie. De contributie bedraagt slechts €15/jaar bij automatische overboeking.