Over Duurzaamheid, energie, voeding en materialen voor de toekomst

Duurzaamheid, energie, voeding en materialen voor de toekomst

Avondlezing door prof.dr. Alle Bruggink (Radboud Universiteit Nijmegen) georganiseerd door de Chemische Kring Zwolle.

Samenvatting
De Maatschappij van de Toekomst

  • van oliecrisis naar grondstofrevolutie
  • naar meer resultaten met minder middelen

Soms zien mensen geen toekomst meer en dan bedoelen ze dat de vooruitzichten somber zijn. Of ze verwarren de televisiebeelden met de werkelijkheid. Toch kan het heel anders lopen. Ja, olie, kolen en gas hebben hun langste tijd gehad, maar we weten wat ons te doen staat om onze energievoorziening op peil te houden. De wereldbevolking neemt maar toe en er dreigen volksverhuizingen. Toch hebben we nu al alles in huis om meer dan 10 miljard mensen te voeden en ook de middelen om armoede weg te nemen en daarmee de bevolkingsgroei tot rust te laten komen. We maken nu alles uit olie, maar het kan ook uit suiker of allerlei andere plantaardige bronnen en zonder de voedselvoorziening in de wielen te rijden.
Samen met een tweetal onderliggende trends is daarmee een positieve kijk op de maatschappij van de toekomst mogelijk: 1) de industrie laat zien dat met minder middelen (grondstoffen, energie, ruimte) betere producten en diensten kunnen worden aangeboden en 2) de maatschappij hecht steeds  minder aan bezit en vindt “beschikken over” van toenemend belang.

Curriculum vitae: 
Alle Bruggink  is oud medewerker van  DSM , emeritus hoogleraar van de RU Nijmegen, adviseur van het ministerie van EZ inzake de groene economie en (co)auteur van meerdere publicaties op dit terrein. Voor de publicaties zie www.biobasedpress.eu en het boek: “Groene Groei naar de Maatschappij van 2040, welvaart voor meer mensen met minder schade aan natuur en milieu”.

Geboren te Fochteloo in 1944. Studeerde chemie aan de RU Groningen

1974-1991 Andeno (Océ, DSM), Venlo. Fijnchemie voor medicijnen.
Ondernemingsstrategie, Marketing, R&D Directeur.
Technology transfers naar Engeland, Duitsland en Brazilië.
“Competition containment “in India (mbt antibiotica producties).
China: Marktverkenningen chemie en farmacie, concurrentieanalyse, strategiebepaling.
China: Strategiebepaling , locatievoorbereidingen, productie-opstart cefalosporines.
1999-2003 Coordinator Corporate Research Life Science Products, DSM Research, Geleen.
2003-2006 DSM Corporate Technology; Technologie en Duurzaamheid, DSM, Heerlen.
1988-2007 Deeltijd hoogleraar Industriële Chemie, Radboud Universiteit, Nijmegen.
2001-2004 Bestuurslid Stichting DCO (Duurzame Chemie Ontwikkeling).
2002-2007 Voorzitter NWO-ACTS (Advanced Chemistry and Technology for Sustainability).
2005-2008 Lid Platform Groene Grondstoffen.
2006-2009 Bestuurslid Chemie&Maatschappij, KNCV.
2008-2013 Lid WTC voor nationale kennis en innovatieagenda voor de BioBasedEconomy (EZ)
2008-2016 Consulting Bio Based Economy : o.a.EZ , RU Groningen, Biobrug, Noordelijke Ontwikkeling Maatschappij (NOM), Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) en hogeschool Stenden.
2015- Biobased Business Event (BBE) ambassadeur gemeente Emmen; adviseur ABC-Kroos BV.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Nadere informatie over de lezingen kunt u aanvragen via het CKZ emailadres: ckzsecretariaat@gmail.com.