Over Plastic uit planten

Plastic uit planten

Avondlezing door Gert-Jan Gruter (CTO van het jaar-2014, Avantium) georganiseerd door de Chemische Kring Zwolle.

Samenvatting
“The Opportunity of Sustainable Materials”
In de transitie naar een duurzame, circulaire economie investeren we veel tijd en geld in het ontwikkelen van bio-based versies van moleculen die we vandaag de dag al gebruiken (drop-in) zoals bio-based etheen en para-xyleen (voor tereftaalzuur). Dit lijkt logisch vanuit een eindgebruikers perspectief maar we kunnen ons afvragen of het logisch is om koolwaterstoffen zoals etheen & paraxyleen (C2 & C8; geen zuurstof) uit glucose te maken (C6; meer dan 50wt% zuurstof). Zouden we als een alternatief geen gebruik kunnen en moeten maken van de structuur die al aanwezig is in de koolhydraten als we nieuwe monomeren ontwikkelen? FDCA (furaan dicarbonzuur) is zo’n voorbeeld.
In de lezing zullen de pro’s en con’s van ‘drop-in’ versus ‘nieuw’ besproken worden door te kijken naar de belangrijkste routes naar bio-tereftaalzuur en bio-PET en naar het alternatief bio-PEF door inzoomen op de process economics, nieuwe en betere eigenschappen, de benodigde product ontwikkeling en andere uitdagingen. 

Curriculum vitae:
Gert-Jan Gruter
CTO @ Avantium, Amsterdam
Professor Industrial Sustainable Chemistry @ Universiteit van Amsterdam

Gert-Jan (1963) begon zijn carrière in de polymeer chemie (DSM 1993-2000) en was Professor Polymer Catalysis bij de TU Eindhoven (1999-2006).
In 2000 was hij betrokken bij de oprichting van Avantium waar hij in 2004 CTO werd. Hij initieerde de “YXY technologie” waarin koolhydraten worden omgezet in het nieuwe monomer FDCA voor 100% bio-based polyesters zoals PEF voor flessen, vezels en film.
Gert-Jan geeft nu leiding aan een R&D team waarin een biorefinery technologie wordt ontwikkeld voor glucose uit lignocellulose (2nd generatie suikers); waarin de 1-stap selectieve hydrogenolyse van koolhydraten naar ethyleen glycol wordt opgeschaald en waarin de elektrochemische reductie van CO2 naar bouwstenen zoals oxaalzuur en glycolzuur wordt ontwikkeld.
Gert-Jan is uitvinder van meer dan 100 patenten; hij is gekozen tot “Europees CTO van het jaar 2014” en was genomineerd voor Europees uitvinder van het jaar 2017.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Nadere informatie over de lezingen kunt u aanvragen via het CKZ emailadres: ckzsecretariaat@gmail.com.