Over Het geheim van de gesmolten magneet

Het geheim van de gesmolten magneet

Avondlezing door prof.dr. A.P. Philipse (Universiteit Utrecht)  georganiseerd door de Chemische Kring Zwolle.

Samenvatting
Vloeibare magneten bestaan niet – maar er zijn wel vloeistoffen die er verdacht veel op lijken, namelijk colloïdale dispersies van ultra-kleine ijzer-oxide magneetjes. Na een inleiding in de colloïdchemie passeren bereiding en exotische eigenschappen van deze bijzondere ferrovloeistoffen de revue. Naast opmerkelijke structuurvorming, vertonen de colloïdale magneetjes een ongebruikelijk stromingsgedrag in een wisselend magneetveld. Magnetische colloïden worden ondermeer toegepast in de biomedisch diagnostiek en de herwinning van plastics en metalen. Die herwinning van metalen is gebaseerd op het zweven ervan in een ferrovloeistof.

Curriculum vitae: 
Albert P. Philipse (1956) studied chemistry and philosophy at Utrecht University and achieved his PhD in Colloid Chemistry (1987). He worked at the Energy Research Center (ECN, The Netherlands) where he managed various projects on colloidal processing of ceramic materials and on the development and application of ceramic foams and membranes. In 1991 he joined the Van’ t Hoff Laboratory for Physical and Colloid Chemistry at Utrecht University where he is full professor of Physical Chemistry since 1994. Albert’s main research passions are synthesis, thermodynamics and transport properties of magnetic fluids and dispersions of non-spherical and charged colloids. He was Director of Chemical Education in 2006-2009 and is since 2015 Director of the master program Nano-Materials Science of Utrecht University. He teaches physical chemistry, thermodynamics and colloid science on bachelor, master and PhD level. He also has a teaching assignment in the history of chemistry, and provides guest lectures in primary and secondary schools.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Nadere informatie over de lezingen kunt u aanvragen via het CKZ emailadres: ckzsecretariaat@gmail.com.