Over Astrochemie

Astrochemie

Avondlezing door prof.dr. Inga Kamp (RUG) georganiseerd door de Chemische Kring Zwolle.

Samenvatting
De lezing geeft een algemene inleiding in wat astrochemie inhoudt, van de ontdekking van de eerste moleculen in de ruimte tot de moderne astrochemie met behulp van laboratoria en computers. Tot nu toe zijn er rond 200 moleculen in de ruimte ontdekt. We zien simpele moleculen zoals water, CO en CO2, maar ook complexe moleculen zoals azijnzuur en ethylformiaat. Bovendien komen moleculen op vele plekken in de ruimte voor, heel dichtbij in ons eigen zonnestelsel in de atmosferen van planeten en in kometen, maar ook in het ijle gas tussen de sterren, en zelfs in verre sterrenstelsels. Daarnaast wordt aandacht besteed aan hoe we moleculen in de ruimte opsporen en hoe we denken dat ze in de ijle ruimte worden gevormd.

Curriculum vitae
Inga Kamp studeerde natuurkunde in Kiel (Duitsland) en is professor bij het Kapteyn Instituut verbonden aan de Universiteit Groningen. Haar onderzoek naar de geboorteplaatsen van andere planetenstelsels - de protoplanetaire schijven – zit op het raakvlak tussen sterrenkunde en chemie. In het kader van een groot waarnemingsprogramma met de Herschel satelliet en een Europees FP7 project doet ze onderzoek naar hoe de structuur en de chemische processen in deze schijven de vorming van planeten beïnvloeden en wat de tijdschalen van planeetvorming zijn.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.