Over De kracht van de natuur

De kracht van de natuur

Avondlezing door ir. M.J.C. Henssen (Bioclear Earth) georganiseerd door de Chemische Kring Zwolle.

De kracht van de natuur

Samenvatting
In de jaren ‘80 van de vorige eeuw werd in Nederland voor het eerst grootschalige bodemverontreiniging aangetroffen. “Lekkerkerk” stond in het nieuws en met veel rumoer werd aangekondigd vanuit de overheid om de verontreiniging in de bodem en in het grondwater in Nederland te gaan saneren. Reeds in de jaren ’90 werd duidelijk dat het om veel meer dan enkele tientallen verontreinigde locaties ging, sterker nog: de teller stond op 600.000 locaties! De standaard aanpak was ontgraven (en thermisch behandelen) van verontreinigde grond en oppompen en zuiveren van het verontreinigde grondwater. Technieken die veel geld kostten, veel overlast veroorzaakten en ook niet altijd toepasbaar waren. Zeker niet in druk bebouwde omgevingen. Alles schoonmaken werd toentertijd becijferd op circa 100 miljard gulden. Tijd voor verandering: grote nationale innovatie- en kennisontwikkelingprojecten werden gestart om alternatieven te vinden voor de kostbare en energievretende traditionele technieken. Met speciale aandacht voor biologische reiniging: wat kunnen bacteriën betekenen in onze opgave om verontreinigingen weg te halen uit grond en grondwater?

Biologische bodem- en grondwatersanering is nu niet meer weg te denken bij de aanpak van bodemverontreiniging. De voorbije periode heeft duidelijk gemaakt dat die kleine bacteriën heel veel kracht hebben en ons tegen aanmerkelijk lagere kosten kunnen helpen milieuproblemen op te lossen. In de presentatie zullen verschillende voorbeelden worden gepresenteerd van hoe biologische processen worden ingezet.  

Maar het verhaal gaat verder. Biologische processen kunnen ook een heel mooie rol vervullen in de verduurzaming van productieprocessen en het creëren van een circulaire economie. Met biologische processen kun je dingen afbreken (milieuproblemen oplossen), maar je kunt er ook dingen mee maken (productie met bacteriën). Afval omzetten in energie of nieuwe bioplastics, het winnen van metalen uit erts. Ook deze kant van de biologische processen komt aan bod in de lezing. 

Graag neem ik de aanwezigen mee in de wondere wereld van biologische processen en hoe deze ons kunnen helpen relevante maatschappelijke thema’s – een gezonde leefomgeving, schone bodem en water, duurzame landbouw en energie – in te vullen.

Curriculum vitae:
Maurice Henssen heeft scheikundige technologie gestudeerd aan de Technische Universiteit van Eindhoven. Na afronding van zijn studie in 1993 is hij bij het Groningse innovatie- en adviesbureau Bioclear earth begonnen als adviseur in de milieusector. Het oplossen van milieuproblemen op het gebied van bodem-  en grondwaterverontreiniging waren daarin de belangrijkste werkzaamheden. Onder andere heeft hij complexe innovatieprojecten geleid, gericht op nieuwe biologische saneringstechnieken voor bodemverontreiniging en biologische zuiveringssystemen voor de ruimtevaart. Sinds 1997 heeft hij daarnaast projecten uitgevoerd op het gebied van duurzame industriële processen, zoals de biologische winning van koper in Chili.

De laatste jaren houdt hij zich met name bezig met projecten binnen het thema duurzame gebiedsinrichting en –ontwikkeling, waarin een samensmelting van het oplossen van milieuproblemen, duurzame productie en circulaire economie plaatsvindt. Voorbeelden van projecten zijn het omzetten van reststromen in grondstof voor biodegradeerbare plastics, het stimuleren van warmte/koude opslag in combinatie met grondwatersanering en projecten op het gebied van groene inrichtingen voor het schoon maken en houden van met name het landelijke gebied ten aanzien van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Een belangrijke rol daarbij is het vinden van de drivers om ketenvorming te creëren en - samen met andere partijen - tot inpassing van nieuwe oplossingen te komen.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Nadere informatie over de lezingen kunt u aanvragen via het CKZ emailadres: ckzsecretariaat@gmail.com.