Over Holland Colours

Holland Colours

Excursie georganiseerd door de Chemische Kring Zwolle.

LET OP: In het jaarprogramma is abusievelijk vrijdag 17 juni 2016 als datum voor de excursie genoemd. Onze excuses daarvoor. Wij hopen dat de leden die deze datum hadden genoteerd alsnog op vrijdag 24 juni 2016 kunnen deelnemen. Temeer daar het een boeiende excursie naar een niet alledaags bedrijf betreft die bij wijze van uitzondering voor ons is georganiseerd. Wij hopen dan ook op een groot aantal deelnemers.  Introducés zijn van harte welkom! 

U kunt zich tot 18 juni per email aanmelden. Maak daarbij gebruik van het hierna weergegeven aanmeldingsformulier. Daar staan ook de voorwaarden voor deelname vermeld. Het maximum aantal deelnemers is 25.

Curriculum vitae
Paul Karrenbeld is Directeur Global Operations, werkt sinds juni 1998 bij Holland Colours en is wereldwijd verantwoordelijk voor Productie, Logistiek en Inkoop. Samen met de Operations teams van de 4 productie locaties (in Nederland, Hongarije, Indonesië en Amerika) brengt hij een wereld van kleur naar Holland Colours' klanten wereldwijd. Paul heeft een bedrijfseconomische achtergrond en is Lean Blackbelt. Naast een actieve operationele rol is hij continu bezig met het verbeteren van de veiligheid en de efficiency binnen de organisatie en is hij nauw betrokken bij diverse innovatieve projecten.
Paul is getrouwd en heeft twee dochters. Naast werk en gezin besteedt hij zijn vrije tijd aan 2 andere passies: triathlon en big game vissen.

Hans Werink is R&T Project Leader en werkt sinds 1990 bij Holland Colours. Hans houdt zich bezig met het ontwikkelen van innovatieve producten op het gebied van kleurpreparaten en additieven voor kunststof verpakkingsmaterialen voor voedselverpakkingen. Hij heeft Technische Bedrijfskunde gestudeerd en daarnaast het nodige bijgeleerd over kunststoftechnologie en chemie. Hans is getrouwd en heeft twee kinderen.

Veiligheidsbeleid:
Bij aankomst dient een veiligheids- en geheimhoudingsverklaring getekend te worden. Relevant hier is dat bij betreden van productie afdelingen en laboratoria het dragen van een bezoekersjas, veiligheidsbril en gesloten schoenen verplicht is. Deze zijn beschikbaar op de locatie.

Bedrijfsprofiel:
Holland Colours NV is opgericht in 1979 en staat sinds 1989 genoteerd op de beurs van NYSE Euronext Amsterdam. Het bedrijf is een onafhankelijke Nederlandse onderneming met vestigingen in Noord-Amerika en Mexico, Europa en Azië. Holland Colours maakt producten voor het inkleuren van kunststoffen. Deze zogenaamde kleurconcentraten zijn zowel in vaste als vloeibare vorm leverbaar. De belangrijkste producten in vaste vorm zijn Holcobatch en Holcoprill. De vloeibare producten die Holland Colours maakt zijn pasta’s voor het inkleuren van Siliconen & Elastomeren, PET-verpakkingen en diverse andere toepassingen.


Holland Colours concentreert zich wereldwijd op drie focusmarkten:

  • Bouw & Constructie (vooral PVC toepassingen);
  • Verpakkingen (vooral PET-toepassingen);
  • Siliconen & Elastomeren.

Ongeveer 80% van de omzet wordt in deze drie markten gerealiseerd. Vrijwel de hele productie komt voor rekening van de vier hoofdlocaties in Nederland, Hongarije, de Verenigde Staten en Indonesië.

Holland Colours is georganiseerd in drie regionale divisies die zich als ‘profit centres’ toeleggen op hun eigen regio: Europa (inclusief Midden-Oosten, India en Afrika), Amerika en Azië. De globale omzetverdeling is: Europa 53%, Amerika 33% en Azië 14%.

Programma van Olie uit gas

Op vrijdag 24 juni:
13:30 - 14:00 Aankomst met koffie/thee + registratie bij de receptie
14:00 - 15:00 Algemene inleiding over Holland Colours
15:00 - 16:00 Rondleiding productieafdelingen en laboratoria
16:00 - 16:30 Afsluiting met gelegenheid tot het stellen van vragen, voorzien van een hapje/drankje

Lees meer over het programma

Deel met anderen