Over Emulgeren van polymeren in water: Hoe werkt dat eigenlijk?

Emulgeren van polymeren in water: Hoe werkt dat eigenlijk?

In verband met Covid-19 worden de lezingen tot nader order online gegeven middels het programma Microsoft Teams.

Avondlezing door dr.ir. B. Reuvers georganiseerd door de Chemische Kring Zwolle.

Emulgeren van polymeren in water: Hoe werkt dat eigenlijk?

Samenvatting
Covestro (voormalig DSM Resins) produceert kunstharsen (synthetische polymeren) die worden toegepast in coatings (verven). Voor gebruik in water gedragen verven worden deze kunstharsen geëmulgeerd in water. Met behulp van een emulgator (= surfactant) worden deze hoog-viskeuze, water-onoplosbare polymeren in de vorm van zeer kleine druppeltjes in water verdeeld. Aldus ontstaat er een laag-viskeuze, melkachtige vloeistof. In de context van emulgeren worden water-onoplosbare vloeistoffen (dus ook deze polymeren) aangeduid met de term ‘olie’. In deze lezing gaan we het emulgeren van olie druppeltjes in water nader beschouwen vanuit zowel thermodynamisch als hydrodynamisch perspectief. We zullen daarbij met name aandacht besteden aan de volgende vragen:

  • Hoe ontstaan de olie druppeltjes in water? D.m.v. spontane ‘self-assemby’ van emulgator en olie moleculen? Of d.m.v. mechanisch opbreken van de olie fase?
  • Welke parameters bepalen de verkregen druppeltjes grootte?
  • In welke opzicht verloopt het emulgeren van onze ‘polymeer olie’ essentieel anders dan het emulgeren van laag moleculaire olie? En wat heeft dat voor een consequenties voor de praktijk?

Curriculum Vitae:
CKZ-Reuvers.jpgBorn in 1956 in Amersfoort               
1983: graduated as Physicist at the Rheology dept. of the Twente University.
1987: graduated as PhD at the Membrane technology dept. of the Twente University on a study into de-mixing processes in polymer/solvent/non-solvent mixtures.
1987-2021: Working as Physical Chemist. First at Akzo Nobel (1987-2006). Later at DSM (2006-2021). And since 2021 at Covestro.

Scientifically based studies have been performed into:

  • Emulsification of polymer binders;
  • Rheology of paints;
  • Drying of paint films.

Several of these studies have been published in scientific papers.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Nadere informatie over de lezingen kunt u aanvragen via het CKZ emailadres: ckzsecretariaat@gmail.com.

Prijzen

Deelname aan deze lezing is kosteloos. U kunt thuis vanuit uw comfortabele stoel onder het genot van een kopje thee of koffie de lezingen volgen via het programma Microsoft Teams. Daardoor is het mogelijk om tijdens de lezing ook vragen te stellen en te discussiëren.

Meldt u aan en krijg de link om aan deze lezing deel te nemen.

Download hier de Teams-handleiding.