Over Water, het blauwe goud

Water, het blauwe goud

In verband met Covid-19 worden de lezingen tot nader order online gegeven middels het programma Microsoft Teams.

Avondlezing door Ir. H.D.J. Prummel georganiseerd door de Chemische Kring Zwolle.

Water, het blauwe goud

Samenvatting
WLN (Water Laboratorium Noord) is water in de breedste zin van het woord. Begonnen als drinkwaterlaboratorium, heeft WLN zich afgelopen decennia ontwikkeld tot een hoogwaardig centrum voor waterkwaliteit en watertechnologie, waar onderzoek en praktijk samenkomen. WLN heeft biologische, chemische en technologische expertise in huis, een unieke combinatie die resulteert in een breed dienstenpakket op het gebied van waterkwaliteitsmonitoring, waterkwaliteitsbeheer en waterbehandeling. Hierbij is de maatschappelijke relevantie van water en het vooroplopen in nieuwe ontwikkelingen ons op het lijf geschreven. En, niet onbelangrijk, WLN is een hartstikke leuk bedrijf om bij te werken met ongeveer 80 medewerkers. Klein genoeg om elkaar goed te kennen en groot genoeg om een bepalende speler te zijn op haar vakgebied in de noordelijke helft van Nederland.
Graag wil ik uw leden meenemen in de ontwikkelingen, waarmee WLN te maken heeft. Ontwikkelingen, die zeer sterk gekoppeld zijn aan een continue bereiding van een goede drinkwaterkwaliteit, ook in de toekomst. Maar ook ontwikkelingen in onze omgeving, zoals de bereiding van hoogwaardig industriewater ‘op maat’ en waterkwaliteitsaspecten binnen de waterketen. De volgende onderwerpen wil ik aan stippen:

  • Drinkwaterbereiding is onze basis! WLN is de ogen en oren van beide drinkwaterbedrijven in Noord-NL. Het waterkwaliteitsgeweten! Dit houdt niet alleen in dat WLN zorgdraagt voor de dagelijkse controle, maar ook oog heeft voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van biologische en chemische ontwikkelingen, datatechnologie en technologieën die worden toegepast in de drinkwaterbereiding. WLN werkt hierbij nauw samen met kennispartners;
  • Medicijnresten in de waterketen zijn momenteel hot-topic. Dit vereist goede samenwerking met alle waterketenpartners, zoals gemeenten, waterschappen, provincies, drinkwaterbedrijven en ook andere grond/water gebruikers. Ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. Ik zal uw meenemen in de lopende ontwikkelingen;
  • Maximale inzet van hoogwaardig grondwater voor de drinkwaterbereiding heeft ertoe geleid dat Waterbedrijf Groningen en WMD ervoor hebben gekozen ook industrieën industriewater te leveren, zodat deze industrieën (niet meer) gebruik maken van drinkwater. Ik zal enkele voorbeelden bespreken;

Water en Energie zijn momenteel steeds belangrijkere ontwikkelingen. Voor bijvoorbeeld de productie van waterstof  is ultra puur water nodig. Met de bereiding hiervan heeft WLN bijna 10 jaar ervaring opgedaan bij de industriewaterproductie voor de NAM in Emmen/Schoonebeek. Daarnaast biedt de constante temperatuur van grondwater een mooie basis om huizen of complexen te verwarmen. Ook hierop wil ik kort ingaan. 

Curriculum Vitae:
CKZ-PrummelHilde Digna Machtelt Prummel is afgestudeerd aan de Landbouw Universiteit Wageningen; Milieutechnologie met als specialisme afvalwaterbehandeling.
Na ruim 25 jaar ervaring op het gebied van water (als adviseur, technoloog, manager en adjunct directeur) is ze momenteel directeur bij WLN B.V. Verder is ze actief als Voorzitter CEN-TC164-WG3 “Effects of Materials in contact with drinking water”, een Europese werkgroep met als taak het ontwikkelen en harmoniseren van drinkwater testmethoden, Bestuurslid Centrum van Innovatief Vakmanschap (CIV), Lid van de Raad van Toezicht van het Centre of Expertise Water Technology (CEW) en Thema-manager Biofilms WETSUS. Daarnaast heeft ze diverse lezingen gegeven en een aantal artikelen gepubliceerd.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Nadere informatie over de lezingen kunt u aanvragen via het CKZ emailadres: ckzsecretariaat@gmail.com.

Prijzen

Deelname aan deze lezing is kosteloos. U kunt thuis vanuit uw comfortabele stoel onder het genot van een kopje thee of koffie de lezingen volgen via het programma Microsoft Teams. Daardoor is het mogelijk om tijdens de lezing ook vragen te stellen en te discussiëren.

Meldt u aan en krijg de link om aan deze lezing deel te nemen.

Download hier de Teams-handleiding.

Bent u geen lid van de CKZ maar wel geïnteresseerd, vermeld dan achter uw naam uw e-mailadres. Wij sturen u dan toekomstige convocaties toe. Heeft u al een paar lezingen bijgewoond en wilt u lid worden, stuur dan een e-mail naar Jenneke Pandelaar ckzsecretariaat@gmail.com. Zij stuurt u alle benodigde informatie. De contributie bedraagt slechts €15/jaar bij automatische overboeking.