Over Infectieziekten Ontmaskerd: De Kracht van Hypermoderne Technieken en Machine Learning in Diagnose, Preventie en Bestrijding

Infectieziekten Ontmaskerd: De Kracht van Hypermoderne Technieken en Machine Learning in Diagnose, Preventie en Bestrijding

Avondlezing door prof.dr. John W.A. Rossen georganiseerd door de Chemische Kring Zwolle.

Infectieziekten Ontmaskerd: De Kracht van Hypermoderne Technieken en Machine Learning in Diagnose, Preventie en Bestrijding

Samenvatting
Deze presentatie behandelt de kracht van hypermoderne technieken en machine learning voor de diagnose, preventie en bestrijding van infectieziekten. Er wordt ingegaan op de rol van (meta)genomics en metatranscriptomics. Metagenomics analyseert alle genetisch materiaal in een monster om zo tot een diagnose te komen. Metatranscriptomics kijkt naar welke genen actief tot expressie komen.

Verder gaat de presentatie in op hoe deze technieken kunnen bijdragen aan infectiepreventie, bijvoorbeeld door nauwkeurige monitoring van ziekteverwekkers. Ook moleculaire diagnostiek komt aan bod, waarbij DNA/RNA van pathogenen wordt gedetecteerd voor snellere en nauwkeurigere diagnoses.

Tot slot behandelt de presentatie hoe artificiële intelligentie en machine learning kunnen helpen bij het analyseren van de enorme hoeveelheden data die deze technieken opleveren. Ook de interactie tussen ziekteverwekker en gastheer, de gastheerrespons, kan hiermee beter worden begrepen en voorspeld. De presentatie benadrukt de veelbelovende mogelijkheden van deze hypermoderne aanpak voor de strijd tegen infectieziekten.

Curriculum Vitae
CKZ-RossenProf. Dr. John W. A. Rossen (1966) heeft meer dan 30 jaar ervaring in de Moleculaire Virologie en Microbiologie en meer dan 225 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd. In 1989 behaalde hij een Bachelor of Science in Wiskunde & Natuurkunde aan de Universiteit Utrecht. In 1991 voltooide hij een Master of Science in Biologie aan dezelfde universiteit. In 1996 promoveerde hij in de Moleculaire Virologie en Celbiologie aan de Universiteit Utrecht. Zijn promotieonderzoek richtte zich op de interactie tussen coronavirussen en gastheercellen.

Prof. Rossen richt zich op fundamenteel en translationeel onderzoek, alsmede moleculaire diagnostiek en de preventie van infectieziekten en de verspreiding van antimicrobiële resistentie. Zijn onderzoeksgroep (UMCG) legt de nadruk op de toepassing van (meta)genomics en metatranscriptomics in de klinische microbiologie en de volksgezondheid.

Van 2020 tot 2021 werkte hij bij IDbyDNA, waar hij metagenomics verder ontwikkelde voor het identificeren en begrijpen van de rol van micro-organismen in menselijke ziekten. Sinds maart 2020 is hij bijzonder hoogleraar aan de University of Utah School of Medicine. In oktober 2021 trad hij toe tot het LMMI van het Isala Ziekenhuis als medisch moleculair microbioloog. Hij is voor één dag per week aangesteld bij de Isala Academie om de ontwikkeling van wetenschappelijke activiteiten binnen het ziekenhuis te begeleiden.

Daarnaast is Prof. Rossen onderwijsofficier van de ESCMID Study Group for Genomic and Molecular Diagnostics, Technical Assessor voor de Nederlandse Raad van Accreditatie en Associate Editor voor het tijdschrift "JAC-Antimicrobial Resistance."

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Nadere informatie over de lezingen kunt u aanvragen via het CKZ emailadres: ckzsecretariaat@gmail.com.

Prijzen

Bent u geen lid van de CKZ maar wel geïnteresseerd, stuur dan een e-mail naar Jenneke Pandelaar (ckzsecretariaat@gmail.com). Wij sturen u dan toekomstige convocaties toe. Heeft u al een paar lezingen bijgewoond en wilt u lid worden? Neem dan ook contact op met Jenneke Pandelaar. Zij stuurt u alle benodigde informatie. De contributie bedraagt slechts €15/jaar bij automatische overboeking.